A Balaton Akadémia könyvsorozatáról

1. Szijártó István: Sis honestus!

Szijártó István irodalomtörténész, a Balaton Akadémia igazgatójának tollából meglepő, de nem előzmények nélküli, amolyan “nulladévkönyv” jelent meg az iskola működésének 9. hónapjában. Meglepő és hagyományőrző, hiszen izgalmas: intézményt alapító okiratok, “szövegemlékek”, dokumentumok gyűjteménye lett a kiadvány, valamint: – akár a két világháború közötti minden színvonalas gimnázium éves értesítője – olyan “annales”, melyben tanárok és diákok teljes névsorán túl a couleur local lenyomatai szintén összefűzve megtalálhatók. Az olvasót köszöntő első oldalakról már látható az a szellemi csillagkép, ami vezérlő, utat mutató és mérték volt az intézményt létrehozók előtt. Apáczai Csere János, Széchenyi, Eötvös József, Teleki Pál, Németh László, az Eötvös Collegiumot igazgató Keresztury Dezső üzenetének meghallói voltak az okaz iskolát működtető Alapítványhoz csatlakozik, kiknek szellemi, erkölcsi s anyagi segítségével megindulhatott az oktatás a valahai jezsuita rendház falai között Vörösberényben 1993. szeptember 3-án. A tanévnyitó napjára Antall József nemzeti zászlót küldött, levélben Tőkés László fordult az ünneplőkhöz. A világ számos pontjáról érkeztek elszármazott professzorainktól kívánságok – jelezve hogy a Balaton partján egy új képzési forma valósulhatott meg. A hallgatók tanrendjeiben beszédesek azok az arányok, melyek gazdaságtani ismeretek mellett a humán tárgyak s idegen nyelvek harmad-harmad szeleteit satírozzák be egy képzeletbeli vendiagramon. A szellemi műhely mindennapjait idéző kötetet fényképek illusztrálják; vendég előadókról, művészeti estekről készült pillanatfelvételek teszik érdekesebbé. Különösen elgondolkodtató olvasmánnyá vált 2-3 esztendő alatt az önálló fejezetbe került Balaton Akadémia-gondolat visszhangja. A bátor álomhoz való viszonyulások kortörténeti adalékokká váltak. Az olvasó forgassa bár közvetlen, gyakorlati céllal, akár szellemi csemegék után kutakodva a 206 oldalas terjedelmet, a latin cím e Szent István-intelem fog vissza-vissza köszönni rá: LÉGY BECSÜLETES!

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.