Az istenek halnak, az asszonyi jóság él

Tűnődés Kodolányi János Istenek című regénye fölött

“Gulács az első szegény falu – s hozzá egészen magyar falu -, amit látok életemben. Csendes, alázatos, szíves, örökké munkába menő vagy munkából jövő embereket látok. “Dicsértessék!” – mondják tiszteletteljesen.
– – –
Gulácsi emlékeim időtlenek.”

/Kodolányi János: Süllyedő világ/

Kodolányi János 1941 őszén írott regénye ez az Istenek.

+

Istenek: aki róluk ír honfoglaláskori időnkbben játszódó művet, nyilván, nem áll mind az öregisten, mind a Jóisten fölött valamely harmadik legnagyobb igazságosztó-elbeszélőként, ennél Kodolányi nem csak bölcsebb, hanem hívőbb alkat is volt. A negyvenedik évén túl az embert érdekli az ember, hiszen a XX. században ekkor éppoly esendő és megváltás után vágyódó az egyes ember, akár ezer esztendővel azelőtt is lehetett, mikor a régi és az új korok, hitéletek, szokások, még és már nem automatikusan végezhető ritusok vagy liturgiák mozdulatai egymást kiszámíthatatlanul erősíthették és kiolthatták. Mindkét időben az elveszített benső egyensúly miatt esnek kétségbe mindazok, akiknek emberhez méltó gondjuk van a kizökkent időben. Mik lehetnek ezek? a regény margóit teleróhatjuk a kérdéseinkkel. Mi dolga ekkor az embernek?
Egy közösség vezére mit tehet? A műben: Bese úr?
Kik lesznek az új lelkekben lezajló folyamatok élesztő kovászai? Kik – egy modernebb szóval – a szociális, lelki folyamatok katalizátorai? Az eseményeket még medrükben tartani igyekvők? A túlzásoktól megóvók? A rendetlenséggel szemben a rendre ügyelők? Új eszmények mellettt a régiek megóvói? A művben Kirill mellet Apsa? Mikor némul el amaz, mikor emelei föl hangját emez? Életpéldáját melyiküknek követik a hívek? Hogy megy előre a világ, ha ugyan előre megy? Kik a Megtartó Istenek (Tengri és a Pantokrator) leghűbb földi követői vagy imitátorai? A hősök? Az asszonyok? Balsam netán s a többiek? Ki győz le kit? Isten az Istent, ember az embert? Milyen viszonyban kell élnie annak a hús-vér embernek a szellemi erőkkel, a kultúrákkal, aki győzni akar? S Rilke szavával: Győzelem van-e egyáltalán? Vagy minden csak kitartás, azaz: Megmaradás? Együttesen a műfajok hangján, nem tételesen felel, hanem vall mindezekről költőien és drámaian a regény.

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.