Borággal áldlak

magyar bordaloskönyv

A Balaton Akadémia könyvek
sorozatszerkesztője: Szijártó István
Szerkesztők: Hajdú-Moharos József,
Németh István Péter, Papp Árpád

A borítón
Borsos Miklós alkotásai

HU ISSN 1217-4491
ISBN 963 8365 ***

Felelős kiadó: dr. Szijártó István,
a Balaton Akadémia igazgatója

Profilmax Nyomda, Kaposvár
Felelős vezető: Nagy László

BORÁGGAL ÁLDLAK

– magyar bordaloskönyv –

szerkesztette és a tanulmányt írta:
Németh István Péter

Balatonboglár
1999

Előszó helyett
– egy költői szőlő-kalauz –

Illyés Gyula:
Füst, venyige, bor, jövendő

Mint minden népnek, ünnepei a magyaroknak is két csoportba oszthatók: azokra. amelyek a lelket, s azokra, amelyek a testet erősbítik. Az utóbbiak sorából jelesen kiemelkedik ősi kollektív formáiknál fogva a Disznótor és a Szüret. Csak úgy, mint a Disznótor, amely sajátos rítusaival könnyen kimutathatóan a már többször említett Ob-vidéki ősök Medve-torára mutat vissza, a Szüret is áldomásos, azaz áldozásos jellegű.
Megvilágítva a köznép eredendően szociális lelkületét és épp oly eredendő jog-igényét, a magyar nyelvnek is egyik feltűnően gyakran emlegetett szólásmondása tényként szögezi le, hogy nyomtató lónak nem lehet bekötni a száját. A nyomtató lónak be lehet kötni a száját; épp csak embertelenség és ostobaság. A lóval való nyomtatás ugyanis valamikor a gabonacséplés egy fajtája volt. A ponyvákra körben elrendezett kévékből a karikába hajtott lovak törték ki a szemet. Ha nem ehettek kedvükre, fegyelmezni, azaz folyton verni kellett őket. Így rosszul dolgoztak, de estig mégis beették, amire éhük támadt. Egyszerűbb volt tehát rögtön reggel szabadon jóllakatni őket. Viháncolva, boldogan, kétszer annyit teljesítettek.
Szintúgy a szüretelők.
Társas-ünnepi jellegére vall a szöllőtermény betakarítási műveletének, hogy százados hagyományként arra a tágabb családi s a szorosabb ismerősi kör tagjait hívták meg s a munkát ún. kaláká-ban, vagyis díjazás nélkül, illetve hasonló munkával való viszontszolgáltatás reményében vagy fejében végezték. Nyilvánvaló, hogy e meghívottak a terményből teleehették magukat pukkadásig, amely kifejezés leves, mézédes szöllőről szólván nem is szigorúan képletes. De kimutatható az ünnepi, társas jelleg abban a későbbi formában is, amikor a szöllőszedéshez – amely mindig sürgető, lehetőleg egy-két nap alatt elvégzendő munka – napidíj fejében hívtak kisegítőket. Eltiltani ezeket a szedemény helyben való élvezésétől s mindattól a vidulási alkalomtól, amely ezzel jár? Én is olvastam olyant – de mindig megdöbbenve -, hogy vannak országok, ahol az élelmiszerrel foglalkozó munkások a szájukba is kapnak valami foglalatosságot, nehogy belekóstoljanak abba, amit kezük forgat; nehogy – mert alkalom szüli a tolvajt – evésre vetemedjenek! Az almaválogató leánynak énekelnie kell. A dalt kapja szájkosárul. A fejedelmi pástétom-csomagolók állítólag fütyülni tartoznak. megint, ezeknek is művészettel tömték be a szájuk. Ilyet hallva a magyar elme megáll.
Mert a szüret nem lehet szomorú.
Nem lehet nem csintalan se. Ha már így együtt vagyunk. Ha már így dúskálhatnánk a jóban, a szépben, az örömadó ráadásban, az élet emelkedettségében…
“Gondűző!” “Búfeledtető!” – mondják a versek a borra. Mintha ez a gyászoszlató képessége már itt, szöllőbogyó-korában is benne volna. Szüretkor bor megy le legkevesebb a torkon. De a szüretelők is vannak olyan hangosak, mint a részegek. Mi ez a mámor?
Bacchus nem dalol; rikolt. Nem táncol; ugrik.
Nem szeretem a néma szüretelő hegyeket.
Valamikor a seregélyt a tőkékről puskalövéssel riogatták.
Ami por maradt, szüretkor dörrent versenyezve el.
Hogy zengett a táj! Hogy zengett a gyerekkor!
Hát még apáink ifjúsága.
A filoxérátlan Magyarhon!

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.