Kerék Imre írott képei és költői önarcképe

I.

 

Írott képek… Ezzel a címmel nem jelent meg a hetvenes években, se később, Csanádi Imre versciklusa, amelynek harmincnál is több darabja szobrokhoz, festményekhez s kódex-miniatúrákról szólt, azok formáit, színeit és témáit verselte meg.

Kerék Imre a mestereinek egyikét (egyik legfontosabbikát) tiszteli Csanádi Imrében. Legújabb, Írott képek (!) című könyvének első felében ötvenhat költeményt találunk, amely mind – szintén – szobrokhoz s festményekhez íródott. Csanádi képzőművészeti alkotások ihlette verseiből több mint hússzal többet. Ennyi opusz Kerék Imrének 1960-tól 2012-ig gyűlt össze. Gyanítom, még több is, mint amennyi e kötetben található.

Csanádi Imre az Írott képek című versfüzérének darabjait 1972-től írta. Monográfusa, Alföldy Jenő irodalomtörténész készítette el a legátfogóbb értő tanulmányt Csanádi ezen – önnön költészetét berekesztő, de egyben be is teljesítő – korszakáról, amelyben a festői remekművekhez valóban verses remekműveket alkotott.

Kerék Imre költői világában is meghatározónak bizonyult mind a képzőművészet további, költői műveket inspiráló hatása (Pécsett, a tanárképzőn rajz szakos is volt), mind Csanádi lírai oeuvre-je (a gyermekversek írásától az antik metrumokban szerzett „kismesteri” költeményekig).

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10