Kerék Imre: Németh István Péter: Gyöngytár és teklatéka

A tapolcai születésű s mai ott élő Németh István Péter par exellence költő, vagyis a szó legteljesebb értelmében vett, igazi istenáldotta poéta, aki már eddig is jelentékeny teljesítményeivel kápráztatott el bennünket. Sokoldalúsága bámulatos: eredeti verseinek kötetei mellett műfordításokat tartalmazó füzetei keltettek meglepetést pályatársaiban, olvasóiban. (Klasszikus irka, Janus-irka, Rilke-képeskönyv, Heine-daloskönyv), ezenkívül remekbe szabott naplójegyzeteivel vall mestereiről, kortársairól, olvasmányairól (Kihultt lapok egy naplóból).
    Gyermekverseinek pajzán humora, nyelvi játékossága pedig méltó egyik nagy mesterének darabjaihoz, Kormos Istvánéihoz. (Angyalvihánc Manophülében). S mindezek mellett könyvsorozatot gondoz, szerekeszt: a Balaton Akadémia Kiadványait, antológiákat, helytörténeti jellegű, értékes munkákat; s hűséggel és szeretettel ápolja szülővárosa nagy szülöttjének, a gyémánt jellemű Batsányi Jánosnak és feleségének, Baumberg Gabriella költőnek emlékkultuszát (utóbbinak verseiből kötetnyit is fordított korábban). Fogoly és filoméla címen pedig tűnődéseit szedte csokorba Batsányi és felesége költészetéről, izgalmas, olvasmányos, tiszta nyelvezetű elemzésekben legutóbb. Németh Gyöngytár és teklatéka című, akár zsebben hordható, ízlésesen egyszerű küllemű, újabb kis kötetében apró versekből (négysorosokból, háromsoros haiku-félékből), rímes vagy időmértékes versminiatúrákat sorakoztat fel, melyek a költő alapos megfigyelőkészségéről, ötletességéről, játékosságáról adnak mívesen kimunkált összképet, nagy örömére e kisműfajok ínyenceinek. Egész kis dunántúli mitológia kerül, bontakozik ki „körömverseiben”. (Kosztolányi szavával), ám sokoldalú érdeklődése folytán nem csak a dunántúli táj nyelvi ízeit, hangulatait, jelentős alkotóit jeleníti meg, de a világirodalom immár klasszikus nagy poétáit is „érmekkel” tiszteli meg, egy-egy kis leheletnyi opusszal, olykor egy-egy négysorosuk remek átköltésével, lásd a Hölderlin-érem címűt, vagy az alábbi, nyelvünkre többektől is átültetett, híres Villon-négysorossal:

Oldal: 1 2 3 4

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.