Rajztábla a katedrám

Avagy óravázlatok, beszédek, írások Diszelből

Szavak a harangok szívéig

    Titokzatos volt a harangláb. Képzeletem gyermekkori űrhajója, amely hirtelen, mint elhadart esti ima, felröppenhet a végtelenbe. Lassan megtudtam róla ezt-azt. Derengett már diákkorom első leckéi közt a parasztbarokknál is ősibb gerendák gótikája. Életemben először haranglábat a nemesnépi rokonok házának szomszédságában láttam. (Németh József könyvéből tudom, hogy a nemesnépi harangláb Zala megye legjelentősebb faharanglábja. 1793-ban épült, 1954-ben állították helyre. Zalaegerszegen ennek a másolatát építették fel az 1930-as években. A hetvenes évek végén Tüskés Tibor Zalamente, Somogyország című könyve fölött tűnődhettem el szép reprodukcióján.)
  Reza nénémnél vendégeskedtünk, akinek édesanyja (dédnagyanyám, Tüske Rozália) hajdanán bábaasszony volt, s tágas udvarának szomszédságában állt a fából való szép alkotmány. Reza néniéktől családi bibliát is kaptam. Itt őrzöm polcomon. A pozsonyi Patzkó nyomdában készült könyvbe (kétszáz évre visszamenőleg) őseim születési és halálozási dátumait is beírták, éppen azokét, akikért a nemesnépi harangláb harangja szólt… Tapolcáról ha nyugati irányba nézek, gyakorta eszembe jut, hogy haranglábak jelölik a magyarság falvait amarra, de még napkelet felé is, hisz Farkas László szobrász és népművész Lesencetomajon 1999 nyarán egy képeslapot nyomott kezembe arról az általa faragott csíkpottyondi haranglábról, ami tőlem – persze csak kilóméterekben mérve – a legmesszebbre van.
  Itt állnak a közelünkben, ott állnak tőlünk távolabban; megannyi építészeti lelemény, a gerendák sokféle (andráskeresztes “X”- vagy “Y”-forma) alakzata, mégis elvéthetetlenül hasonlítanak egymásra: haranglábak. Nemesnép és Csíkpottyond között sok-sok évszázada ismerősen fogadhatja az utazó ember szeme a haranglábak fakeresztjeit, bádog toronygombjait. Magaslatokra, dombokra építették a haranglábakat az olyan falvak, amelyeknek kicsiny, torony nélküli templomuk volt. (Legfőképpen a templomtalan települések buzgólkodhattak a haranglábkészítésben.) A haranglábak szolgáltak, lévén, hogy rájuk függesztették a harangokat, nem hivalkodtak méreteikkel. Akkorák voltak, mint a falusi házak. Belesimultak a tájba. Nem egyszer magát a falut is a haranglábjáról nevezték el. Kós Károly könyvében olvasom ezt, aki építészként és szellemtörténészünkként egyaránt alighanem a leghitelesebb summázással ajándékozott meg minket: “Nem hiába találkozunk a Kis-Küküllő vidékén Harangláb nevű faluval is: egészen a múlt század végefelé kezdődő kőtoronyépítés divatjáig a környék legtöbb magyarlakta falujában fa harangláb volt. Így száz évvel ezelőtt még Nagykend, Egrestő, Dombó, Bonyhaszéplak, Péterfalva, Hosszúaszó, Gogánváralja, Sáros, Dányán, Erzsébetváros, Sárd, Bénye, Ózd, Herepe, Sülye és más falvakban is állottak haranglábak a többnyire még középkori kis kőtemplomok mellett. A templom mellett külön álló harangtorony az európai középkor itt megrekedt hagyatéka. A reformáció nem fektetett súlyt a templomok mutatósságára, Mária Terézia ellenreformációs korában pedig egyenesen tilalmazták a kőtornyos protestáns templomok építését. Kétségtelen azonban, hogy a vidéken a fa haranglábak fennmaradásának kedveztek az olyan sajátos helyi körülmények is, mint, negatíve, az épületkő hiánya és a csúszós talaj, pozitíve pedig a bőséges tölgy- és cserefa erdők. Hasonló tényezők tartották fenn a haranglábakat Háromszék, Marosszék, a Mezőség, Kalotaszeg és Szilágyság, valamint a kárpátalji Bereg, Ung és Zemplén, a felvidéki Felső-Vág és Garam, vagy a dunántúli Göcsej és Őrség csere- és tölgyövezeti falvaiban.” A harangoknak szólniuk kellett. Csak addig maradhattak némák, amíg Rómába mentek a Nagyhéten. Föltámadásig, amíg tartott Jézus sír-éje, a fakereplők szava volt szent. Aztán megint csak a bronz bim-bam hirdette, hogy “Föltámadott!”. Ezt bongták a harangtornyok, ezt a haranglábak is.

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.