Kerék Imre írott képei és költői önarcképe

I.   Írott képek… Ezzel a címmel nem jelent meg a hetvenes években, se később, Csanádi Imre versciklusa, amelynek harmincnál is több darabja szobrokhoz, festményekhez s kódex-miniatúrákról szólt, azok formáit, színeit és témáit verselte meg. Kerék Imre a mestereinek egyikét (egyik legfontosabbikát) tiszteli Csanádi Imrében. Legújabb, Írott képek (!) című könyvének első felében ötvenhat költeményt találunk, amely mind – szintén …

Az utolsó vándorköltő Tapolcán

Berda József utolsó, saját maga által is szerkesztett verseskönyve, az Égni! Elégni! című kötet 1964-ben jelent meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál. E kiadvány 308. oldalán található az a bélyegnyi költemény, amely egyike a Tapolca melletti Szent György-hegyről küldött halhatatlan irodalmi postáknak. Hogy a tapolcai s a versszerető Olvasók fogalmat alkothassanak e négysoros szerzőjéről és a művet övező keletkezési körülményekről, ahhoz okvetlen …

Édesanyám versei

T. Tóth Judit Érzed öröklétünk?     Nehéz napokban   Emlékeim kiesnek kezemből, Darabokra törnek. Sóhajtva hajolok utánuk, Lassan rakom össze őket. Ki tudhatja, hogy nekem Törve is szépek… Magányos óráim sok játéka Ünnepivé lett. Tűnődöm azon, ami volt, Elmúlt napokon Beszédes társam, sok hű emlék, Kísér, segít, mikor már nehéz. Nehéz nagyon.   (1975)     Parádi levél kisfiamnak …

Enyhe, árnyas rejtek nélkül is…

avagy Illyés Gyula versbéli fái és madarai   Nemes Nagy Ágnes arra figyelmeztette olvasóit, hogy tanulni kell a téli fákat! Szabó Lőrinc pedig, amikor nem bízott már az emberekben, gyermekeit fákra, csillagokra, állatokra és kövekre hagyta, hogy ők őrizzék már az emberi vadságnál egy teljesebb és bizalmasabb létben már őket. Olvasom összegyűjtött verseit, s mintha Illyés Gyulának is megváltozna, egyre …

Hozott Isten, Szent György-hegy…

Apámlehetne ember. Káptalantótiban a piacon találkoztunk. Édesapám sírja egy-két kőhajításnyira volt csak. Feltűnt, hogy különösen szépen beszél magyarul. Mintha egy Márai-regényből lépett volna elő. Bemutatkozott: Bérczy József vagyok. Nem emlékszem, hogy doktorságát is említette volna. Megtudtam, hogy Skandináviából jött. Persze innen, az anyaországból indult 1956-ban, Győrtől gyalog a határon át – igen fiatalon. (Tiszaföldváron született 1940-ben.Tizenhatesztendősen pesti gimnazista, amikor ott …

Az írástudó nők állhatatossága

 avagy Keszthelyiek hódolata Szendrey Júlia poetrina előtt  A Georgikon Kiskönyvtár sorozatának 25. köteteként látott napvilágot 2012-ben a Szendrey Júlia emlékkönyv. A szép keszthelyi kiadvány nem csupán Petőfi Sándor özvegyének állít XXI. századi emléket, de a rá emlékezők tanúsága szerint önerejéből, tehetséges és vonzó alakjának finom rajzából is egy halhatatlan kedves lénye áll előttünk, akit emberi s írói értékeiért sem szabad …

Koccintás Péntek Imre évnapjára

A költővel 1975 őszén találkoztam először. Péntek Imre akkor Veszprémben élt, a Dimitrov Művelődési Központban dolgozott s a Napló újságírója is volt. Okos írásai születtek itt, nem csupán jó kis groteszk versei. Például visszasírta a kocsmaudvarokról eltűnt kuglipályákat, hiszen a közös játék a legalkalmasabb arra, hogy ne rúgjanak be az iddogálók, hiszen illuminált állapotban nem lehet pontosan gurítani. Pápán, ahol …

Újraolvasó-napló Vasadi Péterről

(nyitottam 2005. október 6-án) I. VP indulása     Még néhány hónap, és belelépek a 47. évembe. Abba a korba már, amelyik Vasadi Pétert első kötetes költőként találta. A Jelentés Babylonból című verses könyv óta 33 esztendő telt el, s Vasadi Péter az én születésnapom után pedig három hónappal, 80 éves lesz. Istenke adja, hogy megörüljön az addig róla és …

Utassy Józsefről

  Kerestem bőszen a régi RIANÁSOK-at, kollégiumi folyóiratunk számait, de nem találtam. Pedig Kovács István költői estjének bevezetőjét, úgy emlékszem, odaadtam diáktársaimnak. S még a gombfocibajnokságunk krónikája is azokban a számokban jelent meg. Micsoda csapatkapitányok voltunk: Simon István, Németh István Péter, Várkonyi Gábor, Hiller István, Ürge Laci, Scholz Kinga, utóbbi leányzóval, úgy emlékszem, csak döntetlenre futotta az erőmből, hogy a …

Tűnődés és vázlat a Csongor és Tünde verselése fölött

– tisztelet a 200 éves költőnek 1. Próza és vers “A próza is, vers is egy keverék művészetből származik: az énekből, zene és beszéd keverékéből.” /Weöres Sándor/ Bevallom: nem tudom köztük meghúzni a cezúrát. Nem tudom, hol a súlypont, melyről bizton megállapíthatnám, – mondjuk – a verspróza mikor billen át prózaversbe, s fordítva. Mészöly Miklós 1981-ben adott egy műfajasincs kötetet …