„Nincs szebb, mint Krisztusival találkozni”

Tűnődés Egry József védőszentjéről – Szent Kristóf a Balatonnál (1927) – Révay József a Szentek életében (korabeli, nagy példányszámban megjelent kiadásban) többek közt a következőket mondja el Szent Kristófról: – Én sem virrasztani, sem böjtölni, sem imádkozni nem akarok, – mondja Kristóf. – Ámde Istened kívánja, hogy sokat imádkozzál, – oktatja a remete. – Nem akarok én imádkozni, – ellenkezik …

Tamás István tomaji estéi

Pilinszky János érezte úgy versek, oratóriumok, mennyei publicisztikák után, hogy legszívesebben csak naplót írna. Ilyen soliloquiumban gondolkodnak manapság is többen. Tamás István a bányákkal megsebzett, “stigmás” Badacsony-hegy alatt régóta naplót vezet. Legújabb köteteként Anno Domini 1985-1995 címmel jelent meg Veszprémben följegyzéseinek gyűjteménye. Akik figyelemmel kisérték a mai magyar irodalom naplóíróinak közelmúltban közreadott részleteit, e szemelvények fölött el kellett hogy tűnődjenek …

T. Tóth Sándor

Tapolca, 1943 :: Tapolca, 1979 Az orvos és költő édesanyám öccse volt. Tragikusan rövid életének nem csupán dokumentumai, de tán elfogultság nélkül állíthatom, maradandó munkái is a következő versek. Őrizzük meg emlékét! (Németh István Péter T. Tóth Sándor 60. évnapjára) T.   T Ó T H   S Á N D O R   V E R S E I …

Szőlőhegyi évszakok gazdája

vázlat Kiss Benedekről, a Szentgyörgy-hegy poétájáról   Senki annyi verset nem szentelt még a szentgyörgyhegyi tájnak és bornak, mint Kiss Benedek. A költő Akasztón született 1943. március 19-én. Kalocsán érettségizett, majd az ELTE Bölcsészkarán magyar-népművelés szakon szerzett diplomát. Rövid ideig nevelőtanár volt, aztán szellemi szabadfoglalkozású író lett. Műfordításai bolgár nyelvből jelentősek.   Költői indulása szerencsésnek mondható, hiszen sikerült társaival együtt, …

Péntek Imréről

A költővel 1975 őszén találkoztam először. Péntek Imre akkor Veszprémben élt, dolgozott a Dimitrov Művelődési Központban is, ha jól emlékszem, s a Napló újságírója volt. Okos írásai születtek itt, nem csupán jó kis groteszk versei. Például visszasírta a kocsmaudvarokról eltűnt kuglipályákat, hiszen a közös játék arra is alkalmas, hogy ne rúgjanak be az iddogálók, hiszen illuminált állapotban nem lehet pontosan …

Öbölnyi madárdal

írások Kerék Imre költészetéről Pálcás, pünkösdi kiskirálylány       – Kerék Imrének Bodza-tányérok pora hull a porba, illatuk meg fönn rebegő sok örvény – s mintha pörgetné csak a porcelánt             zsonglöri pálcán – – – Balatonboglár-Tapolca, 1997. május 23. Háromfa, születni tehozzád megyek “Pontoise volt az a falu ahol születnem kellett volna mama …

Októberi beszélgetés Georg Trakl angyalával

– Ha egy angyal, aki a legtitkosabb benső hangjainkat is hallja, a mellkasomra vagy a homlokomra tapasztaná fejét, így beszélnék hozzá: Az 1960-as években, gyerekkoromban, Tapolcán, az iskolában és a napköziben gyakran szólítottak Tóth Istvánnak. Pedig ő a nagybátyám volt, édesanyám fivére. Csupán 50 esztendős lett volna 1981-ben, amikor az alábbi verset írtam róla a Ménesi úti kollégiumban, amit aztán …

Mezey Katalinról és Oláh Jánosról

Batsányi János és Baumberg Gabriella, Weöres Sándor és Károlyi Amy, Nagy László és Szécsi Margit, Szilágyi Domokos és Hervay Gizella, Kormos István és Rab Zsuzsa, Sartre és Simone de Beauvoir… Sorolom magamban a költő- és író-házaspárokat, akik nem oeuvre-üket akarták egymás mellett födél alá hozni, de élni is szépen akartak. Oláh Jánost és Mezey Katalint is többször láttam együtt író-olvasótalálkozókon, …

Lectori salutem!

A falon túl tovatáncol szavam, ez a por vagy virágpor… /Pierre Emmanuel/ Gaál Antal első költői sikerei közül tán a legemlékezetesebb az, amikor harminchét évesen verseivel bekerült a győri Műhely antológiájába, amelyet Fodor András szerkesztett. A költészet kedvelői akkor jegyezték meg nevét a Dunántúlon. Egy esztendő sem telt el, s a füredi költők versgyűjteményében is szerepelt. Balatonfürediként a szomszédos Tihany …

Kovács Istvánról

Kovács István első verseskönyvét a pápai Kossuth utcai könyvesboltban vettem meg néhány forintért elsős gimnazistaként. Havon forgó ég. Ez volt a címe. Egyik osztálytársnőm, Németh Livi, Balatonkeneséről személyesen is ismerte. Így aztán két Kovács-kötet is forgalomban volt a Türr István Gimnázium I. A. osztályában. Nagyon szerettem Kovács István Robespierre című négysorosát: A szomjas fémlap ismét arcomba villan. Rajtam a sor …