Enyhe, árnyas rejtek nélkül is…

avagy Illyés Gyula versbéli fái és madarai   Nemes Nagy Ágnes arra figyelmeztette olvasóit, hogy tanulni kell a téli fákat! Szabó Lőrinc pedig, amikor nem bízott már az emberekben, gyermekeit fákra, csillagokra, állatokra és kövekre hagyta, hogy ők őrizzék már az emberi vadságnál egy teljesebb és bizalmasabb létben már őket. Olvasom összegyűjtött verseit, s mintha Illyés Gyulának is megváltozna, egyre …

Az írástudó nők állhatatossága

 avagy Keszthelyiek hódolata Szendrey Júlia poetrina előtt  A Georgikon Kiskönyvtár sorozatának 25. köteteként látott napvilágot 2012-ben a Szendrey Júlia emlékkönyv. A szép keszthelyi kiadvány nem csupán Petőfi Sándor özvegyének állít XXI. századi emléket, de a rá emlékezők tanúsága szerint önerejéből, tehetséges és vonzó alakjának finom rajzából is egy halhatatlan kedves lénye áll előttünk, akit emberi s írói értékeiért sem szabad …

Versek vigíliákból és szilenciumokból

(Makkai-Kiss Nóra: Az átvirrasztott csend című kötetéről)     Bizonyára a Jel, a Polisz, az Új Horizont című folyóiratok olvasói közül többen megörültek, hogy a hasábokról már ismert, rokonszenves lírikus verseit már kötetbe rendezve is együttláthatják. Makkai-Kiss Nóra verseskönyve Átvirrasztott csönd címmel látott napvilágot. Buzás András festőművész borítóterve és illusztrációi igen széppé tették a kötet korpuszát.     Makkai-Kiss Nóra …

Vallomás A magányos őszé-ről

Erdélyi Z. János Trakl-könyvének margójára Hallgatlak. Trakltól idézel – Esténként a teraszon barna borral mámorosodtunk. (Karafiáth Orsolya) [Az idézet Trakl Helian című verséből való és Erdélyi Z. János fordítása! ((60.old.)) Megj. tőlem: NIP.] 2002 októberének első napjaiban tovább kellett lapoznom a Munch-kalendáriumot falamon a tó partján álló piros és fehér ruhás lányról (1894) a festő őszi erdejére (1903), Prágai Tamástól …

Tűnődés Szencz Lívia képei előtt

Így virult, mesélték, születésem Kora-nyárba nyíló hajnalán: Bársony oltár sárga-selymü mélyben! Ahányszor elétérdelve nézem, Kilép onnan fiatal anyám. (Jékely Zoltán: Hódolat egy szál írisz előtt) Amikor én még magzat voltam, már nem lebegtem csak úgy, mint egy tengerbe fulladott, holtan, már több mindent végigéltem. Kezdetben tüszőben bújtam. Abból már félig én voltam az, aki kitörtem 0,1 milliméternyi sejtként, hogy egészen …

Az istenek halnak, az asszonyi jóság él

Tűnődés Kodolányi János Istenek című regénye fölött “Gulács az első szegény falu – s hozzá egészen magyar falu -, amit látok életemben. Csendes, alázatos, szíves, örökké munkába menő vagy munkából jövő embereket látok. “Dicsértessék!” – mondják tiszteletteljesen. – – – Gulácsi emlékeim időtlenek.” /Kodolányi János: Süllyedő világ/ Kodolányi János 1941 őszén írott regénye ez az Istenek. + Istenek: aki róluk …

Turini klapanciák

“…növény-erkölcs kellene Belénk is, ember állatokba, Vértelen vetélkedés, Magasabb fa lesz a különb.” (Németh László: Nem tudom a botanikát) A következő verses sorokat egy nagy gonddal összeállított növénygyűjtemény lapjai között leltem. Több fekete szegélyű, sárgásfehér színű, kisméretű (135×207 mm-es) papírra írattak, melyeket akkortájt széltében használtak Taljánország fejlettebb, északi vidékein. A florista világosbarna tintával dolgozott. Helyesírási jellegzetességei: az elválasztójelet sehol sem …

Szép megtörténtjeink, amik nem írják csak úgy maguk…

(Kardos Gy. József: Szép Szabó Klára című regényéről)     Romantikus regény – hirdeti műfaját a könyvborítón előre az író. Bizony, nem igen vettünk mostanában a kezünkbe kortárs szerzőtől hasonlót. Egyáltalán, van-e még romantikus roman, vagy annak csupán a paródiája, pastich-a önthető ki regényformába napjainkban. A válaszért végig kell csak olvasni Kardos. Gy. kötetét. Nem unalmas tevékenység, írom le, miután …

Széchenyi István

Kedves Olvasóim!     Minden esztendőben, Szent Mihály havában, a szüret-elő hevében Széchenyi István születésének napjáról akár közösségben, akár csak szobámban magam, de megemlékezem. Mára, 2001. szeptember 21-ére egy kiadványt veszek kezembe, hiszen csupán egyetlen alkalom, amoly apróka apropó kell, hogy a zseniális grófot, a gondolkodót , ama legnagyobb magyart, az álmodót és egyben a leggyakorlatiasabb cselekvő férfiút egész alakjában …

Pék Pál: A Bárány kiűzése

Márai Sándor naplóját 1985 tavaszán olvastam a Ménesi úton, az Eötvös Collégium kertjében. Az első kötetből kimásoltam egy idézetet, amit magammal hoztam a Balaton mellé. “Három életforma van: az ulyssesi, a jézusi, a fausti. A többi adóalany.” (Németh László hármas fölosztása [a szent, a hős és a szörnyeteg] egybeesik Máraiéval! ) Valahányszor valami hasonlón nehezebb föladat előtt álltam (mivel a …