Öbölnyi madárdal

írások Kerék Imre költészetéről Pálcás, pünkösdi kiskirálylány       – Kerék Imrének Bodza-tányérok pora hull a porba, illatuk meg fönn rebegő sok örvény – s mintha pörgetné csak a porcelánt             zsonglöri pálcán – – – Balatonboglár-Tapolca, 1997. május 23. Háromfa, születni tehozzád megyek “Pontoise volt az a falu ahol születnem kellett volna mama …

Ottlik tisztelgése Növendék Rilke előtt

Ha Ön, őrnagy úr, túlzottnak találja elkeseredésemet, amely nélkül még ma sem tudom felsorolni kora ifjúságomnak azokat a tényeit kérem, gondolkozzék el egy kurta pillanatra azon, hogy amikor kiléptem a katonai főreáliskolából, kimerült, testileg és lelkileg tönkretett, megkésett, tizenhat éves fiú voltam, s úgy álltam életem roppant feladatai előtt, hogy megfosztottak erő, leggyanútlanabb részétől… / Rilke levelét Sedlakowicz vezérőrnagyhoz, egykori …

Szent Antal prédikációja

O, sancta simplicitas!

Udvardi Erzsébet Szent Antal prédikációja című festményére Gerle-burukkot, vadruca-kórust és Sirály-rívást hallani. Fent párák paravánja mögül Derengenek át a kőváros falai. Kinek legédesebb testvér a Teremtés, Az tud a parton, alul, Egészen az együgyűségről is ily Elragadottan. A fényben átérné A félszigetet, ha ölelni akarná Locska lányhúga, a Víz Helyett, szavára odahajlik ahhoz az ég, S kéklőn kanyarul Lába elé …

Nyelvek lángjai avagy a műfordítás melankóliája

Es liegt der heiße Sommer Maga az izzó, hév nyár Auf deinen Wängelein; Reszket most ajkadon Es liegt der Winter, der katte S hideg, hamar tél reszket In deinem Herzchen klein. Szívedben, angyalom. Das wird si ch bei dir ändern, De, hidd el, majd az egykor Du Vielgeliebte mein! Megváltozik nagyon: Der Winter wird auf den Wangen, Izzó nyár lesz …

Csoóri Sándor: Szálla alá poklokra…

Húsz esztendeje vehettük kézbe a Nomád naplót. A számadásra való készülődés ideje is Csoóri Sándor mögött maradt. Az életét nemrég még csak félig bevallani tudó költő most, új prózakötetének fejezeteiben úgy áll meg előttünk, mint aki egyetlen morális, művészi és emberi esélyt lát már csak maga előtt: a brutálisan őszinte gyónást. Írjon akár Kodályról, akár Domokos Péter Pál szobráról, akár …

Lunkányi Liebenberg János Széchényi Ferencet és feleségét ezüstlakodalmukon köszöntő verses munkája (1802)

Lukányi Liebenberg Jánosról (1775-1853) szűkszavúan számolnak be lexikonjaink. Szinyei munkájában is csak e rövidke szócikk áll: Lunkányi János (lunkászpéri), uradalmi igazgató és táblabíró; slavoniai Liebenberg német családból vette eredetét; Széchenyi Ferencz grófnál titkár volt, később fiának Széchenyi István grófnak nevelője; midőn pedig ez a katonai pályára lépett, uradalmainak igazgatója lett. L. szigorú takarékossági rendszere Széchenyi Istvánban is a takarékosságot fejlesztette …

Lille és Szepezd között egy európai…

(Petőcz András: Európa Rádió Pozsony, 2005. Kalligram Könyvkiadó.)     Hadd kezdjem ezt a könyvismertetőt egy személyes élménnyel! A fővárosban a bölcsészkaron évfolyamtársak voltunk Petőcz Andrással. 1984-ben a Móricz Zsigmond körtéren a 7-es buszra várt a generációnk kicsinyke része, köztük N. Pál József, Petőcz András meg én. Vártuk a kékes-szürke járgányt, s megkérdeztem Bandit, hogy hogy’ áll a kötetével? Boldogan …

Lectori salutem!

A falon túl tovatáncol szavam, ez a por vagy virágpor… /Pierre Emmanuel/ Gaál Antal első költői sikerei közül tán a legemlékezetesebb az, amikor harminchét évesen verseivel bekerült a győri Műhely antológiájába, amelyet Fodor András szerkesztett. A költészet kedvelői akkor jegyezték meg nevét a Dunántúlon. Egy esztendő sem telt el, s a füredi költők versgyűjteményében is szerepelt. Balatonfürediként a szomszédos Tihany …

Kunkék éjek ölelése

(Körmendi Lajos: A táltos kincse)     Körmendi Lajos 1946-ban született, s a nyolcvanas évtized kezdete óta időről-időre megbízható-szép munkákkal jelentkezik a könyvpiacon. A lírát és a szépprózát műveli, de a szociográfiába is otthon van, képzelete így tart egyensúlyt valóságismeretével. 2004. augusztus 17-én mutatta be Berecz András énekmondó A táltos kincse című új Körmendi-könyvet a XIII. Nagykunsági Kulturális Napok alkalmából …

Köszöntő a Csobánc mellől

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy 1999 nyarán egy százesztendős kortársunk fogott velem kezet Somogyországban: Z. Soós István festőművész. (Nagykanizsán született 1900. augusztus 3-án. 1925-től a Berzsenyi Társaság alapító tagja. A Főiskolán Glatz Oszkár tanítványa. Kaposváron volt rajztanár, ám templom-freskókon is dolgozott a háború előtt olvashattam Géger Melinda művészettörténész könyvében.) Az ősz festőművész elevensége, bölcsessége, derűje átsugárzott ott mindnyájunkba. Kánikula volt pedig, …