Illanó keringő a Valse triste francia dallamára

2013. október 07. hétfő, 14:03 Sz. Tóth Gyula francianyelv.hu A sorozat eddigi darabjaival, érzékeltetve a műfordítói munka szépségeit és nehézségeit, a fordítók küzdelmét, örömmel nyugtázhattuk, hogy mindig sikerült a magyar vers átültetése: a gondolatok, a szellemiség megértése, a lírai formák megtalálása. Hogy ez milyen mértékben, az más kérdés. A lényeg, hogy a fordítások szárnyán terjed a magyar költészet, a líra …

Vallomás Batsányi-hívségemről

Veszprém Megyei Napló, 2013. május 18., 10:04 Nehéz hívővé válnia annak is, aki vallásos nevelést kap. Felnőtt korára e személyiségnek másodszor, immár önmaga által szerzett élményektől, megrendülésektől erősödve kell rátalálnia a Jóistenre. Így történhetett csak meg velem, hogy Batsányi Jánost ma igenis egyik atyai mesteremnek tekintem Tapolcán. Hiába volt tehát, hogy annyi intézmény viselte nevét, hasztalanul bifláztam életrajzát a tankönyvekből …

Valse Brillante-elemzés a Győri Szalonban

Valse Brillante   Költő-fordítók: Kerék Imre, Németh István Péter „Tűlevelűn rozsdál a lomb, / Hideg lel ezüst nyírfákat. / Hallgatag bükk, na mondd, / Téged is elfog a bánat?”… „ Az égen felhőnyáj vonul, / A síkon kerge szél szalad. / Vándorolgat a síkon át / Anyám, elbolyongott fiad.” Az előbbi Hesse-versrészletet Németh István Péter, az utóbbit Kerék Imre fordította. …

Búvópatak

Németh István Péter Azon a tavaszon, ezen a tavaszon címmel Papp Árpád alakját idézi föl a költő – 1971-ben napvilágot látott – újgörög népdal-fordításait tartalmazó füzete kapcsán. Búvópatak, 2013. március   Az orvos halála címmel Németh István Péter Fekete Gyula regényéről írt elemzést, amelyből film is készült 1966-ban Páger Antal főszereplésével. Búvópatak, 2013. február   Enyhe, árnyas rejtek nélkül is… …

Két könyvtáros miniszteri elismerésben részesült

2013. március 13. 13:14 Soltész Anna könyvtárosnak és Németh István Péter tanárnak több évtizedes, magas színvonalon végzett szakmai tevékenységéért Balog Zoltán Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott. A kitüntetést Hammerstein Judit, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át 2013. március 13-án. Soltész Anna 1984 óta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, 1995-től a Központi Könyvtár, 2003-tól a feldolgozó csoport vezetője, a …

Sz. Tóth Gyula: Tanári notesz 7. részlet

Versbe viruló kert. Hortulus noster (88 strófa egy kertecskéből), Németh István Péter karácsonyi kötete. A külső borítón Weöres Sándor dedikációja nyomán a kiadó által készített számítógépes grafika, Nagy Anikó kollázsával. Varázslatos. Csak tessék, tessék, itt látható a NIP-kertészet: madarak, gyümölcsök, virágok. Világi búvóhely – felnőttnek s gyereknek. Rejtezkedő nyitottság. Lepkével a világ körül, a lepke szárnya tovarepít. Ki mint él, …

Haza a lilás felhők alatt

Németh István Péter: A tapolcai Malom-tó – Esszék, képek, irodalmi jegyzetek Kellei György: Félig megtett utak című könyvéből (Keszthely, Balaton Akadémia Könyvek 77.)   A magyar írók és költők közül sokan vállalták a hátrányos vidéki életformát. A vidékiségnek egy időben pejoratív felhangja volt, nem nagyon lehetett áttörni az „irodalmi városállam”, Budapest falait. Az érvényesülést a főváros „garantálta”, bebocsátást az igazán …

Remény, kézírásban

Németh István Péter műfordításai egy aprócska kiadványban „Csendben alkotó, intim lírai alkat, ritka egyéniség a mai csúnya, könyöklő világban”     Tapolca (té) – Csomagot hozott a posta, még a múlt év végén. Kicsinyke füzetecske lapult benne, apró betűkkel teleírott, amolyan „kisdednyi” apróka ajándék, a Tapolcán élő Németh István Péter költő, műfordító gyöngybetűivel, verses üzeneteivel.     Németh István Péter …

Dr. Szabó T. Attila: „Tájhaza” – ahogy a természet- és tájvédelem látja

Gondolatok Németh István Péter Mit hoztál – Tűnődések a tájhazáról című könyvének olvasása közben     Egy gyorsan fejlődő világban minden mindennel összefügg. Az emberi természet és az európai tájkép alakulása, például, egyaránt függ a tudománytól és a művészettől. Tudománnyal foglalkozom. Hivatalból oktatom a természet- és tájvédelmet környezettan tanár, környezetmérnök és környezetkutató hallgatóknak. Oktattam, oktatok evolúcióbiológiát – és ebben nyelvi …

Kerék Imre: Németh István Péter: Gyöngytár és teklatéka

A tapolcai születésű s mai ott élő Németh István Péter par exellence költő, vagyis a szó legteljesebb értelmében vett, igazi istenáldotta poéta, aki már eddig is jelentékeny teljesítményeivel kápráztatott el bennünket. Sokoldalúsága bámulatos: eredeti verseinek kötetei mellett műfordításokat tartalmazó füzetei keltettek meglepetést pályatársaiban, olvasóiban. (Klasszikus irka, Janus-irka, Rilke-képeskönyv, Heine-daloskönyv), ezenkívül remekbe szabott naplójegyzeteivel vall mestereiről, kortársairól, olvasmányairól (Kihultt lapok egy …