Vallomás Batsányi-hívségemről

Veszprém Megyei Napló, 2013. május 18., 10:04 Nehéz hívővé válnia annak is, aki vallásos nevelést kap. Felnőtt korára e személyiségnek másodszor, immár önmaga által szerzett élményektől, megrendülésektől erősödve kell rátalálnia a Jóistenre. Így történhetett csak meg velem, hogy Batsányi Jánost ma igenis egyik atyai mesteremnek tekintem Tapolcán. Hiába volt tehát, hogy annyi intézmény viselte nevét, hasztalanul bifláztam életrajzát a tankönyvekből …

Az utolsó vándorköltő Tapolcán

Berda József utolsó, saját maga által is szerkesztett verseskönyve, az Égni! Elégni! című kötet 1964-ben jelent meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál. E kiadvány 308. oldalán található az a bélyegnyi költemény, amely egyike a Tapolca melletti Szent György-hegyről küldött halhatatlan irodalmi postáknak. Hogy a tapolcai s a versszerető Olvasók fogalmat alkothassanak e négysoros szerzőjéről és a művet övező keletkezési körülményekről, ahhoz okvetlen …

Tűnődés és mellékdal a Malomtónál

Wöller István könyvének margójára Hónom alatt a veszprémi Wöller István új könyvével sétálok a Malomtó körül. Egykori vizimalmok Veszprém megyében a kötet címe. Hely- és tudománytörténeti alkotás az első látásra. Egy mesterség megkésett dicsérete, a molnár-életnek szociológiai hitelességgel láttatott földolgozása. Szép mementója mindannak, hogy Magyarország malomipari nagyhatalomnak számítot a XX. század elejéig. Nem kicsi büszkeségünk e tény, hiszen a középkor …

Templomdombi tűnődés Szent István harangjairól

A tapolcai templom fő hajóját Szent István királyunk építtette, s a Boldogságos Szűzről, Pátrónánkról neveztetett el. (A harangoknak is van palástjuk, mint a királyoknak. Arra írják az évszámukat, jelmondatukat!) Erős kezű, szent királyunk harangja szólt tehát már akkoriban is, bebarangolta a vidéket. Lóczy Lajos geográfus uram szerint a Badacsony és a Szent György-hegy szép harangalakú hegyek. Az itteni, dunántúli harangokat …

Tapolcai borkalendárium

Vázlat egy évkönyvhöz JANUÁR HAVA Csizió: Hogy szaporíthasd, metszd meg a szőlődet januárban! &mnsp;   Tartsd borod ég fele, hogy tiszta-e, nem zavaros? ? “Ha megcsordul a Vince, Tele lesz a pince. Tehát, ha Vince neve napján olvad, jó lesz a szőlőtermés. Legendája és a jósversike Vincét tagadhatatlanul vízöntői képességekkel ruházza fel. Sok népi szokás is van, amelyek e naphoz …

T. Tóth Sándor

Tapolca, 1943 :: Tapolca, 1979 Az orvos és költő édesanyám öccse volt. Tragikusan rövid életének nem csupán dokumentumai, de tán elfogultság nélkül állíthatom, maradandó munkái is a következő versek. Őrizzük meg emlékét! (Németh István Péter T. Tóth Sándor 60. évnapjára) T.   T Ó T H   S Á N D O R   V E R S E I …

Szívzubogás és márványerezet

Marton László szobraihoz a verseket Németh István Péter írta Tapolca, 2003. Prológus Én nem hinném, hogy túl korán jöttem, s azt sem, hogy sokat késtem. Csak mint részeg, ki mezítlen szobor-vállra teríti most a kabátját, majd indul a hóesésben… Három tapolcai képeslap Marton László szobraival Múltunk A kőfalakkal elmozog a föld (mindigre a fenti pőre virág egyenes, a gyom!), de …

MALOMTÓ-MEMENTO

– séták a tapolcai Malomtó körül – Vitte szép titkát, vitte egyedül a szívem; Te tudod, titka mi lehetett városkád utcáin menve, s hogy terhétől volt boldog, akár Jézus virágvasárnapi vemhe. 1. Ajtón jött be a tenger is. Láttam én, ahogy mezítlábalsz a szoba közepén és lábad ujjain mint tündökölnek föl a kagylófényű körmök. Hány perce is ennek? Mióta elmentél. …

Batsányi-bélyeg

Kis tapolcai Batsányi-filatélia

    Egy-egy szép postabélyeg az egész országnak valóságos névjegye és szellemi védjegye is egyben. Magyarországnak Vörösmarty, Arany, Petőfi, Vajda, Ady Endre, Kassák Lajos, József Attila – hogy csupán a költőket soroljam – arcképével ellátott levelek vitték hírnevét a nagyvilágba, hiszen arcképük szerepelt a borítékokra ragasztott bélyegeken. A filatelista pedig, mint ahogy Goethe a gyűjtő emberről tartotta, boldog ember. Vizuális …

Tornaszó fiú szobra

Az út – egykori iskolámba

(A Bárdos Lajos Iskola egykori, mostani és jövendő tanárainak és diákjainak) “Ó, ne mondjátok, hogy gyáván föladtam Az ősök művét, a tengert, a lámpás Őr-tornyokat, s az alkotás helyett Otthon, papírral játszom kisgyerekként…” (Robert Louis Stevenson) A házunk és az iskola között, akár a mesében, hét ház volt. Ugyanúgy hét van még ma is. Csak az egyiket bontották le, a …