Tűnődés és mellékdal a Malomtónál

Wöller István könyvének margójára

Hónom alatt a veszprémi Wöller István új könyvével sétálok a Malomtó körül. Egykori vizimalmok Veszprém megyében a kötet címe. Hely- és tudománytörténeti alkotás az első látásra. Egy mesterség megkésett dicsérete, a molnár-életnek szociológiai hitelességgel láttatott földolgozása. Szép mementója mindannak, hogy Magyarország malomipari nagyhatalomnak számítot a XX. század elejéig. Nem kicsi büszkeségünk e tény, hiszen a középkor tudományos forradalma óta (Endrei Walter külön könyvet szentelt e témának az ezerkilencszázhetvenes években) egészen a modern nagyipari technológiák kifejlesztéséig a malmainknál hasznosabb találmány aligha volt. A Tihanyi Alapítólevél már vizimalmok létezéséről beszél (15.old.), s a könyv írója e régi apátsági birtok területén, a mai örvényesi múzeális malomban fogadhatja az érdeklődő látogatókat, hogy ezer esztendőről mesélhessen egy szakma tárgyias pontosságával. A kötetnek ez az első olvasásra is nyilvánvaló, hasznos-szép üzenete: a térképre berajzolt malmok tanuságtételét mondja, leltárak, műszaki leírások tanuságát adja, szokásokat elevenít fel, szabályokat, szerződéseket ad közre.(Adás-vevési szerződések a 115-től a 124. oldalig kísérhetők figyelemmel.)
    Wöller István ha csak ezzel a könyvvel összegezte volna eddigi malomtörténeti kutatásait, akkor is megérdemelné figyelmünket s elismerésünket. Ám azok közé érzem tartozóknak, akik mindenféle dicséretetek, bíztatások nélkül, kéretlenül is adják munkájukat. Életművük a legigazibb naplójuk. A szerző nem csupán írta, de élte is az oeuvre-ét. A malomvilág tárgyi emlékeit ugyanolyan gonddal gyűjtötte, mint a följegyzéseit. Csopak, Örvényes mellett Tapolcának is adott a kincseiből. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha készítenem kellene valami álomi címert Tapolcának, abból a barlang, a bánya, a szőlő stb. mellől nem hiányozhatna a malomkerék sem!) Jó volna, ha ezt a szép örökséget együtt tartaná, megőrizné városunk.
Hónom alatt a veszprémi Wöller István új könyvével sétálok a Malomtó körül. Szél fúj. Március jő. Kabátom összehúzom és eltűnődöm:

Oldal: 1 2 3

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.