Tűnődés Szent Györgyről havas havában

Bárki Tapolcai emberfia még mielőtt beszélni megtanulna, számtalanszor hallja fölemlegetve Szent György nevét, hiszen minden kultusz nélkül is születése pillanatától mindennapi valóság a sárkányölőről elnevezett közeli hegy. Ki is volt hát Szent György, akinek a nevét tisztelő napon már gomba bújik ki s végképp megszakad a tél? Akit a művészi ábrázolásokon mindig páncélos lovagként láttunk, lóháton, amint lándzsájával átdöfi a sárkányt. Pajzsán és lándzsája végén fehér zászló, rajta vérszín kereszt.
A harmadik és a negyedik század határán élt, Kappadokiában született s Palesztinában halt hősi halált. Líbiában történt élete csodája, ahol megölt egy sárkányt, aki úgy tizedelte a környék szüzeit, akárha hajdanán a szfinx, kitől meg Öidipusz szabadította meg a thébaiakat. A sárkány mocsaras helyen élt, hasonlatos volt Tapolca környéke is e lápi világhoz az államalapítás idején. A sárkányt több történetben és festményen barlangjában is ábrázolták. (Jékely Zoltán Minden csak jelenés című verseskönyvében erdélyi barlangban él a legyőzendő sárkány.) A Tapolca melletti hegyen ilyen, képzeletet megmozgató járatok szintén voltak s vannak. A sárkány hegyi házába például egy barát is költözött, aki Tapolcára járt ladikon koldulni a raposkai Szent Antal kápolna eredetmondája szerint. Mocsár, barlang, sárkány… Így szép sorban csak azért írom ide, hogy a hegy névadásának motiváltságát jobban értsük. Hegyünket ugyanis még akkor sem hívták Szent György-hegynek, Raposkai-hegy volt sokáig. (Pedig már Szent István királyunk a bolgárok elleni hadjáratból a sárkányölő ereklyéivel tért vissza.)
  2002 Szent György havát írjuk. Tényleg az imént a mandula szirmaira hullott a hó. De zöldülni kezdett az erdő a Balaton partján, s ez jó termést igér. A hóból eső lett, ami az ősök szerint aranyat ér. A kályhához húzódom, s fölmelegítenek a Szent György-hegyről Szelestey Ibolyáék által gyűjtött mondák is: A hegy tetején egy kis épület állt. Ma is meg tudják mutatni a helyét. Egy kegyetlen úr lakott itt, aki szűz lányokat követelt. A balatonszentgyörgyi leány kedvese dárdájával ölte meg a “sárkányt”. Raposka vitéz lovának lábanyoma a köveken ma is látszik. A hegy is róla kapta a nevét. Aztán még egy mesét lapozok föl, amelyben még tisztábban rímelnek a György-legendára a motívumok:

Oldal: 1 2 3

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzések hozzáfűzéséhez be kell jelentkeznie.